Sales Trends

Sales Trends: Stoom uw verkopers klaar voor de toekomst

Achtergrond

Cevora wil mee zijn met de evoluties en bedrijven opleidingen aanbieden om ook bij te kunnen blijven. Om dat mogelijk te maken, doet Cevora regelmatig grootschalige onderzoeken. We bevragen een veertigtal bedrijven en identificeren zo belangrijke trends.

Deze website is het resultaat van een onderzoek dat Cevora deed in samenwerking met het onderzoeksbureau Tempera en mede gefinancieerd door het ESF – Europees Sociaal Fonds in Vlaanderen. De focus van het onderzoek lag op trends die spelen voor bedrijven in de sector van de groothandel. We zijn nagegaan welke uitdagingen de bedrijven ervaren, hoe ze daarop een antwoord formuleren en hoe de verkoopsfuncties daardoor veranderd zijn. Op basis van die vaststellingen is het Cevora-aanbod voor verkopers aangepast.

Wat vindt u op deze website?

U kunt heel gericht zoeken binnen de uitdagingen waar uw bedrijf momenteel voor staat. U klikt op de uitdaging en u ontdekt de strategische keuzemogelijkheden die u hebt. Verder kunt u dan lezen welke implicaties die keuzes hebben voor uw verkopers en vervolgens ook welke opleidingen Cevora in dat geval voor uw bedrijf heeft.

Hou me op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwe artikels en informatie.
De website wordt regelmatig geupdatet met info rond de bestaande trends.

Volg ons

Contacteer ons

Cevora vzw
Eugene Plaskylaan 144
1030 Brussel

078 / 15 36 02
salestrends@cevora.be